.
PTSM Wałbrzych

Kursy na wychowawców i na kierownika wypoczynku w 2019 r.

Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział w Wałbrzychu jest organizatorem kursów na kierownika i wychowawców wypoczynku. Na podstawie art. 92q ust. 2 ustawy z dnia 7 wrzeł›nia 1991 r. o systemie oł›wiaty (tekst jednolity Dz. U. Z 2018 poz 1457 z półºn. zm.), uzyskano zgodów nr WNKPSE.5632.30.2018.CPK Kuratorium Oł›wiaty we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2018 r. na przeprowadzenie: - kursu na wychowawców wypoczynku w terminie: 1) w dniach 12, 13, 19, 20 stycznia 2019 r, w godz. od 900 – 1400 2) w dniach 11, 12, 18, 19 maja 2019 r., w godz. od 900 – 1400 - kursu na kierownika wypoczynku w terminie: 1) 12 stycznia 2019 r. w godz. od 1000 – 1400 2) 18 maja 2019 r., w godz. od 1000 – 1400 Kursy przeprowadzone zostaną w Zespole Szkół Społecznych Nr 1 w Wałbrzychu, ul. Malczewskiego 22, 58-309 Wałbrzych. Odpłatnoł›Ä‡ od osoby za: - kurs na wychowawców wypoczynku wynosi 100 zł., - kurs na kierownika wypoczynku wynosi 50 zł. Opłatów można dokonać bezpoł›rednio w dniu kursu lub przelewem, nr konta 37 2030 0045 1110 0000 0350 1430. Telefon kontaktowy 535562650 - ZO PTSM lub 606272340 p. Przemysław Diaków - w godz. popołudniowych. Zachówcam do udziału w wybranych przez Państwa kursach poprzez telefoniczne zgłoszenie.

Nasi partnerzy