Aktualności


KURSY NA NOWY ROK

Zapraszamy serdecznie na kursy:

- kurs na kierowników wypoczynku w dniu 22 stycznia

- kurs na wychowawców wypoczynku w dniach: 15-23 stycznia (dwa razy sobota i niedziela)

Kursy odbędą się w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym w Wałbrzychu, na ul. Malczewskiego 22.

W załączniku formularz zgłoszenia, który należy odesłać mailem na kontakt podany poniżej oraz dostarczyć na pierwsze spotkanie.

Szczegóły mailowo: kontakt@ptsm.walbrzych.pl

wzór zgłoszenia na kurs na kierownika.docx
wzór ZGŁOSZENIE na kurs na wychowawce.docx

Od 16.10.2021 r. zapraszamy na kurs wychowawców wypoczynku

Polskie Towarzystwo Schronisk Modzieżowych Oddział w Wałbrzychu zaprasza do udziału w kursach na wychowawcę wypoczynku i na kierownika wypoczynku. Na podstawie art. 92q ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2020 poz. 1327) uzyskaliśmy zgodę nr WNKPSE.5632.11.2020.PS z dnia 4 grudnia 2020 r. Kuratorium Oświaty we Wrocławiuna przeprowadzenie niżej wymienionych kursów.

- kursu na wychowawcę wypoczynku odbędzie sie w terminie 16-17.10. i 23.-24.10.2021 r. w godz. od 9:00 - 14:00

- kurs na kierownika wypoczynku odbędzie się w dniu 23.10.2021 r. w godz. od 10:00 - 14:00.

Kursy przeprowadzone zostaną w Zespole Szkół Społecznych Nr 1 w Wałbrzychu, ul. Malczewskiego 22, 58-309 Wałbrzych. Odpłatność od osoby za kurs na wychowawcę wypoczynku wynosi 150 zł, a na kierownika wypoczynku - 100 zł. Odpłatność za kursy przyjmowana będzie bezpośrednio w pierwszy dzień kursu. W ramach odpłatności za kurs uczestnik otrzymuje legitymację PTSM ze znaczkiem, która upoważnia do zniżek w Szkolnych Schroniskach Młodzieżowych na terenie całego kraju. Telefon kontaktowy 576 705 861 lub 501 060 198. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie. Serdecznie zapraszamy do udziału w kursach

 

Partnerzy


pttk Logo Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa Logo ssm lubachów ssm świdnica Logo Zespół Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie Zdroju