Aktualności


Kurs na wychowawę wypoczynku

OGŁASZAMY NABÓR KANDYDATÓW NA KURS NA WYCHOWAWCÓW WYPOCZYNKU

Zapraszamy na kurs wychowawców wypoczynku organizowany przez Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział w Wałbrzychu, który odbędzie się w dniach: 5 - 13 marca (w soboty i niedziele – 4 dni), w godz. 9:00-14:00 w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie         w Szczawnie- Zdroju, ul. Kolejowa 2. Odpłatność za kurs wynosi 200 zł, płatne na konto PTSM: 37 2030 0045 1110  0000 0350 1430  z dopiskiem: (imię i nazwisko) "kurs na wychowawców".

W ramach tej odpłatności każdy uczestnik otrzymuje legitymację PTSM ze znaczkiem, uprawniającą do zniżek na noclegi w schroniskach młodzieżowych na terenie kraju.


Nasze kursy mają zgodę Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

Zapisy i zgłoszenie na kurs wg. podanego wzoru do dnia 3 marca mailem: kontakt@ptsm.walbrzych.pl 

Wszelkich informacji o kursie udziela Sekretarz Oddziału Artur Ciempa, mailem: kontakt@ptsm.walbrzych.pl lub telefonicznie: 660 921 507

 

Zgłoszenie na kurs wychowawców wypoczynku.docx
Zgłoszenie na kurs wychowawców wypoczynku.pdf

Mamy nowych kierowników i wychowawców wypoczynku

MAMY NOWYCH KIEROWNIKÓW I WYCHOWAWCÓW
W dniu 22 stycznia zakończyliśmy Kurs na Kierownika Wypoczynku, w którym uczestniczyło 6 osób, natomiast 23 stycznia Kurs na Wychowawcę Wypoczynku, który ukończyło 12 osób. Mamy nadzieję, że wiedza i umiejętności, a także zdobyte doświadczenie przydadzą się w pracy z dziećmi oraz  młodzieżą na koloniach, obozach i wycieczkach.

Partnerzy


pttk Logo Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa Logo ssm lubachów ssm świdnica Logo Zespół Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie Zdroju